top of page

Privacybeleid

Bij The Kandora Factory hechten we grote waarde aan vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we persoonlijke gegevens verwerken die van u worden verzameld wanneer u een aankoop bij ons doet en onze website en sociale mediapagina's gebruikt. 

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt tijdens uw interactie met ons. Dit kan onder meer uw naam, contactgegevens, factureringsgegevens, verzendadres, betalingsgegevens en andere informatie zijn die nodig is om uw aankopen te voltooien en onze diensten te leveren. 

1. Verzameling van persoonlijke gegevens 

The Kandora Factory kan in de volgende gevallen persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren: 

 • Wanneer u onze website bezoekt. 

 • Wanneer u artikelen online koopt via onze webshop. 

 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. 

 • Wanneer u deelneemt aan wedstrijden of evenementen georganiseerd door The Kandora Factory. 

 • Wanneer u met ons communiceert. 

 • Wanneer u gebruik maakt van andere functies en diensten die door The Kandora Factory worden aangeboden. 

 • Soorten persoonlijke gegevens 

De persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen, kunnen onder andere de volgende informatie omvatten: 

 • Naam 

 • Adres 

 • E-mailadres 

 • Informatie over uw bestellingen 

 • Telefoonnummer 

 • Informatie die u invoert bij het maken van een gebruikersaccount 

 • IP -Adres 

 • Informatie over uw gebruik van de website 

We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het verwerken van uw aankopen en het leveren van de bestelde producten. 

 • Het beheren van uw account en het bieden van klantenservice. 

 • Het verstrekken van informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en evenementen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. 

 • Het verbeteren van onze website, producten en diensten op basis van uw feedback en voorkeuren. 

 • Het uitvoeren van interne analyses en statistieken om ons bedrijf te optimaliseren.Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en belangen. 

Het nakomen van een overeenkomst: We verwerken uw persoonlijke gegevens om de overeenkomst tussen The Kandora Factory en u na te komen, bijvoorbeeld bij aankopen via onze website (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Gerechtvaardigde belangen: We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, zoals statistieken, analyses, marketingactiviteiten, klanttevredenheidsonderzoeken, ondersteuning bieden, en het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Toestemming: We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het verzenden van productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal per e-mail als u uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving ons toestaat contact met u op te nemen zonder dergelijke toestemming (Artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Wettelijke verplichting: In sommige gevallen is de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet op de financiële verslaglegging (Artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Wettelijke vereisten: Verwerking kan ook nodig zijn om fraude te voorkomen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (Artikel 6(1)(f) en Artikel 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Bewaartermijn: We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is volgens ons bewaartermijnbeleid en eventuele wettelijke vereisten. 

2. Aankoop bewaard

Persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in boekhoudkundige bescheiden worden gedurende 5 jaar na het einde van het boekjaar bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd. 

Uw toestemmingsgegevens voor direct-marketingmateriaal worden bewaard gedurende 2 jaar na het moment dat u uw toestemming voor ontvangst hiervan hebt ingetrokken. 

We kunnen de persoonlijke gegevens echter langer bewaren als dit wettelijk verplicht is of als dit nodig is voor het instellen, onderbouwen of uitoefenen van een rechtsvordering. Ook kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm langer worden verwerkt en bewaard. 

Als u een bezoeker of gebruiker bent van onze social-mediapagina's, zoals onze Facebook-pagina, willen we u informeren over hoe The Kandora Factory uw persoonlijke gegevens verwerkt. Wij en het betreffende social media-platform zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. We werken samen met dit platform om onze gedeelde verantwoordelijkheid te reguleren.  
 

Afhankelijk van uw gedrag op social media kunnen The Kandora Factory en de betreffende social-mediabedrijven de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen: 

 • Uw "likes" of andere reacties op de pagina's 

 • Opmerkingen die u op de pagina's achterlaat 

 • Uw bezoeken aan de pagina's 

 

The Kandora Factory gebruikt deze persoonlijke gegevens om onze producten en diensten te verbeteren en om statistieken op te stellen. Hiervoor maken we gebruik van geaggregeerde gegevens die door social media worden verstrekt via hun cookies, zoals gegevens over leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, werk, levensstijl, interessegebieden, aankopen en geografische regio. 

 • The Kandora Factory verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen om onze producten en diensten te verbeteren, in overeenstemming met Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 • Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door de social-mediabedrijven, verwijzen we u naar hun privacy- en cookiebeleid. 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u als gebruiker van The Kandora Factory verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten worden later beschreven in ons privacybeleid. 

Het is belangrijk op te merken dat The Kandora Factory uw persoonlijke gegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de AVG. Indien u uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die bij The Kandora Factory zijn verzameld, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die vermeld staan in ons privacybeleid. 

We willen u er echter op wijzen dat voor bepaalde verzoeken met betrekking tot social media, zoals het uitoefenen van uw rechten jegens de social-mediabedrijven zelf, u rechtstreeks contact moet opnemen met de desbetreffende social-mediabedrijven. Dit komt doordat zij de functionele mogelijkheden hebben om aan deze verzoeken te voldoen. 

We moedigen u aan om ons privacybeleid zorgvuldig te lezen voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en welke rechten u hebt onder de AVG. 

The Kandora Factory hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze paragraaf wordt het beleid beschreven dat The Kandora Factory hanteert voor de verwerking van persoonlijke gegevens van contactpersonen van onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners. 

3. Verzameling van persoonlijke gegevens

The Kandora Factory kan de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen: 

 • Naam 

 • Functie 

 • Bedrijfsnaam 

 • Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, adres) 

 • Communicatiegeschiedenis 

The Kandora Factory kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en bewaren: 

 • Namen, e-mailadressen, telefoonnummers en soortgelijke identificerende informatie.

 • Persoonlijke informatie zoals voorkeurstalen.

 • Organisatorische informatie zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, functie, werkgebied, primaire werkplek en land.

 • Contractuele informatie zoals inkooporders, facturen, contracten en soortgelijke overeenkomsten tussen uw bedrijf (of werkgever) en The Kandora Factory die uw contactgegevens kunnen bevatten.

 • Financiële informatie zoals betalingsvoorwaarden, bankrekeninggegevens en kredietwaardigheid.

Dergelijke informatie kan rechtstreeks door u zijn verstrekt (voornamelijk via e-mail en andere correspondentie) of door derden zoals uw werkgever. 

The Kandora Factory verzamelt deze persoonlijke gegevens met de volgende doeleinden: 

 • Planning, uitvoering en beheer van de samenwerking, inclusief eventuele contracten 

 • Administratie, zoals betalingsverwerking, beoordeling van kredietwaardigheid, boekhouding, controle en facturering, verzending en levering, en ondersteuning 

 • Verzenden van nieuwsbrieven en marketingberichten 

 • Behandeling van verzoeken die u indient 

 • Algemene communicatie 

 • Ontwikkeling van producten en diensten 

 • Statistieken en analyses 

 • Naleving van wet- en regelgeving, inclusief het voorkomen van illegale activiteiten 

 • Geschillenbeslechting 

 

The Kandora Factory deelt uw persoonlijke gegevens met andere verwerkingsverantwoordelijken en gegevensverwerkers in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze openbaarmaking kan plaatsvinden om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken en om relevante diensten te verlenen aan The Kandora Factory. 

De gegevensverwerkers waarmee we mogelijk uw persoonlijke gegevens delen, zijn onder andere leveranciers van IT-diensten, CRM-systemen, factureringssystemen, marketingdiensten, klanttevredenheidsonderzoeken, nieuwsbriefdistributeurs, website-analisten, IT-ondersteuners, hostingproviders, betalingsbureaus, transportdiensten en andere leveranciers van systemen of diensten. Deze gegevensverwerkers hebben een contractuele overeenkomst met The Kandora Factory en verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend volgens onze instructies en in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingswetgeving. 

We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens voldoen aan de vereiste beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen. We zorgen ervoor dat er gegevensverwerkingsovereenkomsten worden afgesloten met deze gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. 

Als u vragen heeft over de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken en gegevensverwerkers, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in ons privacybeleid. 

Soms kan het in bepaalde omstandigheden nodig zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan andere data controllers. Dit kan onder andere van toepassing zijn op distributeurs, met wie wij samenwerken om uw bestellingen te leveren (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bovendien kunnen wij, in sommige gevallen, wettelijk verplicht zijn of gerechtigd zijn om uw gegevens bekend te maken aan bevoegde autoriteiten (Artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (Artikel 6(1)(f) en Artikel 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan externe auditors om te voldoen aan onze controleverplichtingen (Artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

In verband met de voortdurende ontwikkeling van The Kandora Factory kan de bedrijfsstructuur van tijd tot tijd veranderen, waaronder de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke verkoop van The Kandora Factory. In het geval van een gedeeltelijke overdracht van activa die persoonlijke gegevens bevatten, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens bekend te maken aan potentiële kopers of hun adviseurs. De grondslag voor een dergelijke openbaarmaking van persoonlijke gegevens is meestal gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van The Kandora Factory bij de overdracht van delen van haar activa en het doorvoeren van commerciële wijzigingen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zullen wij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd blijft en dat de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens worden gerespecteerd. 

Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan gegevensverwerkers of verwerkingsverantwoordelijken die zijn gevestigd in niet-EU/EER-landen zonder passend beschermingsniveau, wordt een dergelijke overdracht in regel gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. 

 

4. Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons gebruik van cookies in ons cookiebeleid. 

5. Beveiliging 

We beschermen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens en hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan de vastgestelde beveiligingsnormen en toepasselijke wettelijke vereisten. 

We hebben interne regels voor informatiebeveiliging, met instructies en maatregelen die uw persoonsgegevens beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde publicatie en ongeoorloofde toegang ertoe of kennis ervan. 

 

6. Uw rechten 

 • U hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken.

 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verzameling en verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 • U hebt het recht om rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen.

 • U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

 • In bepaalde omstandigheden kunt u ook een kopie van uw persoonlijke gegevens en van de overdracht van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (overdraagbaarheid van gegevens) opvragen.

 • U kunt elke toestemming die u hebt gegeven op elk moment intrekken. U kunt u afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link aan het einde van de nieuwsbrief te klikken.

7. Links naar andere websites 

Onze website kan links naar andere websites of naar geïntegreerde websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of hun praktijken op het gebied van de verzameling van persoonlijke gegevens. We raden u bij bezoek van andere websites aan het privacybeleid van de eigenaar en ander relevant beleid te lezen. 

 

8. Vragen of klachten 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neemt u contact met ons op via e-mail (thekandorafactory@outlook.com). 

We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Onze algemene voorwaarden zijn op elke website-pagina te vinden in de voettekst. 

bottom of page