top of page

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de voorwaarden waaronder wij bij The Kandora Factory de op onze website (www.thekandorafactory.com) vermelde Items (Items) aan u leveren. We verzoeken u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen en ervoor te zorgen dat u ze begrijpt voordat u items van onze website bestelt.

 

Om uw akkoord met deze voorwaarden te bevestigen, vragen wij u om op het bestelformulier een vinkje te zetten bij "Ik accepteer de voorwaarden".

 

Let op: Indien u deze voorwaarden niet accepteert, is het niet mogelijk om items van onze website te bestellen.

 

  1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 Wij exploiteren de website www.thekandorafactory.com. Wij zijn The Kandora Factory, een onderneming geregistreerd onder KvK-nummer 90124456, gevestigd en kantoorhoudend te:

Pasteurlaan 42, 9728 LE Groningen.

 

Ons btw-nummer is NL865216861B01.

 

2. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

2.1 Wij leveren uitsluitend aan adressen binnen de SEPA-landen. Wij nemen geen bestellingen aan van adressen buiten deze landen.


 

3. UW STATUS

3.1 Door het plaatsen van een bestelling bij The Kandora Factory verklaart u dat:

 

(a) U wettelijk bevoegd bent om een bindende overeenkomst aan te gaan; en

 

(b) u ten minste 16 jaar oud bent of, indien jonger, toestemming hebt van een ouder of voogd om een bestelling te plaatsen volgens de geldende wetgeving in Nederland. Klanten die buiten Nederland wonen, dienen de leeftijds- en wettelijke richtlijnen van hun eigen land na te leven. Dit omvat de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) indien van toepassing.

4. HOE HET CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT

4.1 Zodra u een bestelling plaatst bij The Kandora Factory en een bevestigingsmail ontvangt, betekent dit dat uw bestelling is geaccepteerd. Het contract tussen u en The Kandora Factory komt direct tot stand op het moment van de bevestiging van uw bestelling.

 

4.2 Het contract heeft betrekking op alle items die zijn opgenomen in uw bestelling en bevestigd zijn in de orderbevestiging.

 

4.3 U kunt meerdere bestellingen plaatsen, maar elk van deze bestellingen wordt afzonderlijk behandeld en geaccepteerd. Voor elke bestelling ontvangt u een aparte orderbevestiging.

 

4.4 Houd er rekening mee dat de items van The Kandora Factory als één bestelling kunnen worden verzonden, maar het is ook mogelijk dat uw bestelling in afzonderlijke pakketten wordt verzonden.

 

5. RECHT OP ANNULERING/RETOURNERING

5.1 Indien u als consument het contract aangaat, heeft u het wettelijke recht de bestelling om welke reden dan ook te annuleren en het volledige aankoopbedrag terug te ontvangen, uitgezonderd bepaalde in artikel 5.3 genoemde items. U ontvangt het volledige aankoopbedrag van de Items terug in overeenstemming met het restitutiebeleid (hierna beschreven in artikel 9). Uw recht op annulering van een contract vangt aan op de datum van de Orderbevestiging (wanneer het contract tussen ons tot stand komt). Wanneer de Items aan u zijn geleverd, kunt u ten allen tijde binnen veertien dagen de geleverde items retourneren, vanaf de dag nadat u de Items hebt ontvangen.

 

5.2 Om een contract te annuleren, vult u ons retourneringsformulier in. Wanneer de Items al aan u zijn geleverd, dient u nadat u het formulier op onze website hebt ingevuld, de retournering-instructies uit de automatische mail na te volgen die u krijgt nadat u het formulier hebt ingevuld. U bent wettelijk verplicht om de Items met redelijke zorg te behandelen terwijl deze in uw bezit zijn.

 

5.3 U bent niet gerechtigd een contract te annuleren die betrekking heeft op de levering van op maat gemaakte of gepersonaliseerde items.

 

 

6. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

6.1 Voor items die uit voorraad worden geleverd, streven wij ernaar om uw bestelling binnen 3 dagen te leveren binnen Nederland. Houd er echter rekening mee dat de leveringstijd kan variëren afhankelijk van de bestelde items en de gekozen leveringsmethode. Hoewel we ons uiterste best doen om uw bestelling binnen de geschatte termijn te bezorgen, kunnen er omstandigheden buiten onze controle zijn die tot vertragingen leiden. In het geval van vertraging doen wij ons best om uw bestelling zo snel mogelijk bij u te leveren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van vertragingen in de levering.

 

6.2 Voordat u uw bestelling plaatst, krijgt u de mogelijkheid om uw gewenste bezorgmethode te kiezen. Afhankelijk van de bestelde items, de gekozen bezorgmethode en uw locatie, kunnen er bezorgkosten in rekening worden gebracht. De bezorgkosten worden duidelijk weergegeven tijdens het afrekenproces, voordat u uw bestelling plaatst.

 

In bepaalde gevallen kan onze bezorgpartner optionele diensten aanbieden, zoals:

(a) Afzien van handtekening: u kunt ervoor kiezen om af te zien van de vereiste om een handtekening te zetten bij aflevering.

(b) Aflevering bij buren, receptie of beveiliging: u kunt ervoor kiezen om de bezorging door te sturen naar een andere aangewezen ontvanger.

(c) Leverdatum wijzigen: u kunt een nieuwe bezorgdatum selecteren die beter bij uw planning past.

(d) Afhalen bij een afhaalpunt: u kunt ervoor kiezen om uw pakket op te halen bij een afhaalpunt in de buurt.

 

Door gebruik te maken van een van deze services, inclusief eventuele standaardvoorkeuren die u afzonderlijk met onze bezorgpartner heeft geselecteerd, erkent u en stemt u ermee in dat The Kandora Factory geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor verlies of schade aan uw bestelling die kan ontstaan door de gekozen leveringsmethode.

 

Indien een pakket niet wordt opgehaald en/of er niet voor wordt getekend, behouden wij ons het recht voor om de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

7. RISICO EN EIGENDOM

7.1 De items zijn vanaf het moment van levering uw verantwoordelijkheid.

7.2 De eigendom van de items gaat pas op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen voor de items, met inbegrip van servicekosten, volledig hebben ontvangen.

 

8. PRIJS EN BETALING

8.1 De prijzen van de items en eventuele servicekosten worden vermeld op onze website en zijn geldig op het moment van aankoop, tenzij er sprake is van een duidelijke fout.

 

8.2 De prijzen van de items op onze website zijn inclusief btw. Indien het btw-tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de leveringsdatum, wordt de btw-aanpassing doorgevoerd, tenzij u reeds volledig voor de items hebt betaald voordat de btw-wijziging van kracht is.

 

8.3 Prijzen van items en servicekosten kunnen op elk moment worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen invloed op bestellingen waarvoor u reeds een orderbevestiging heeft ontvangen.

 

8.4 Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op onze website correct zijn, kunnen er onjuistheden optreden. In het geval dat de juiste prijs van een item lager is dan de vermelde prijs op onze website, zullen we de lagere prijs in rekening brengen bij verzending van het item. Als de juiste prijs van een item hoger is dan de vermelde prijs, nemen we contact met u op voor instructies voordat we het item verzenden, of we accepteren uw bestelling niet en brengen u hiervan op de hoogte.

 

8.5 Indien er sprake is van een duidelijke en onmiskenbare prijsfout die redelijkerwijs door u als zodanig herkend had kunnen worden, zijn wij niet verplicht om de items tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren.

 

8.6 Prijs en beschikbaarheid

 

Bij The Kandora Factory streven we ernaar om de juiste informatie, beschrijvingen en prijzen op onze website weer te geven. Het kan echter voorkomen dat we fouten ervaren, aangezien we deze informatie van onze eigen bronnen ontvangen. Indien er prijsfouten worden ontdekt op een item dat u heeft besteld, zullen we zo snel mogelijk reageren namens The Kandora Factory. U krijgt dan de mogelijkheid om uw bestelling te bevestigen tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt uw bestelling geannuleerd. Als u besluit een al betaalde bestelling te annuleren, zullen wij de terugbetaling onmiddellijk verwerken.

 

9. ONS RESTITUTIEBELEID

9.1 Retournering van items:

(a) Indien u een item retourneert omdat u het contract tussen ons hebt geannuleerd binnen de herroepingstermijn van 14 dagen (zie artikel 5.1 voor de aanvang van deze periode), wordt de aan u verschuldigde restitutie zo spoedig mogelijk verwerkt, in ieder geval binnen 10 werkdagen na de dag waarop wij de door u geretourneerde items hebben ontvangen. In dit geval wordt het volledige aankoopbedrag van alle items die zijn opgenomen in uw bestelling en bevestigd zijn in de orderbevestiging aan u gerestitueerd.

 

(b) Indien u een item om welke andere reden dan ook wilt retourneren (bijvoorbeeld omdat u ons in overeenstemming met artikel 15 hebt laten weten dat u niet instemt met een wijziging in deze voorwaarden of omdat het item naar uw mening een gebrek vertoont), zal het geretourneerde item door ons worden onderzocht en zullen wij u binnen een redelijke termijn per e-mail informeren over de restitutie. Wij vergoeden het volledige aankoopbedrag van een gebrekkig item en de toepasselijke verzendkosten van het artikel.

 

9.2 Verzendkosten en bijkomende kosten:

Indien u ervoor kiest om uw herroepingsrecht uit te oefenen, zullen wij alle ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten en eventuele bijkomende kosten die zijn ontstaan door het kiezen van een andere leveringsmethode dan onze goedkoopste standaardoptie. Deze terugbetaling zal uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen worden uitgevoerd. U dient uw retourzending altijd in te dienen via ons online retourneringsformulier.

 

Terugbetalingen worden verwerkt via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling, tenzij we uitdrukkelijk met u een alternatieve methode hebben afgesproken. Het is belangrijk op te merken dat u verantwoordelijk bent voor eventuele waardevermindering van de goederen als dit het gevolg is van onjuiste behandeling tijdens de inspectie van de conditie, eigenschappen en functionaliteit ervan.

 

10. KLACHTENREGELING

Bij The Kandora Factory hebben we een duidelijk en bekendgemaakte klachtenprocedure, waarbij klachten worden behandeld conform deze procedure.

 

10.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij The Kandora Factory via ons onsite formulier op de contactpagina.

 

10.2 Klachten die bij The Kandora Factory worden ingediend, worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de verwerking van de klacht naar verwachting meer tijd in beslag neemt, zal The Kandora Factory binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

 

10.3 De consument dient The Kandora Factory ten minste 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Wij streven ernaar om klachten zo snel en adequaat mogelijk op te lossen om ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn met onze items en diensten.

 

11. INVOERRECHTEN

11.1 Indien u via onze website items bestelt voor levering buiten Nederland, kunnen hierover invoerrechten en belastingen worden geheven wanneer de zending de opgegeven bestemming bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van deze invoerrechten en belastingen. Overigens hebben wij geen invloed op deze kosten en kunnen wij geen uitspraak doen over de hoogte ervan. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douanekantoor voordat u uw bestelling plaatst.

 

11.2 U wordt er tevens op gewezen dat u zich dient te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land van bestemming. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze wet- en regelgeving door u.

 

12. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER

12.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of het niet tijdig nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze voorwaarden of een contract als gevolg van gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloedssfeer liggen (Geval van Overmacht).

 

12.2 Onder een Geval van Overmacht valt ieder(e) handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval die/dat buiten onze redelijke invloedssfeer ligt. Hiertoe behoren met name (zonder daartoe beperkt te zijn) de volgende gebeurtenissen:

 

(a) stakingen, uitsluitingen of andere werkstakingen;

(b) ​binnenlandse onlusten, rellen, invasies, (dreiging van) terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet na een oorlogsverklaring) of een dreiging van of voorbereiding op oorlog;

(c)brand, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, verzakkingen, epidemieën of andere natuurrampen;

 

(d)​​ het geen gebruik kunnen maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegverkeer, gemotoriseerd verkeer of andere vormen van openbaar of persoonlijk vervoer;

(e) het geen gebruik kunnen maken van openbare of persoonlijke telecommunicatienetwerken;

(f) de handelingen, besluiten, wetten, regels of beperkingen van een overheid; en 

 

(g) pandemieën of epidemieën.

 

12.3 De nakoming van onze verplichtingen wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin het Geval van Overmacht voortduurt. De termijn voor nakoming wordt voor de duur van die periode verlengd.

 

13. AFSTANDSVERKLARING

13.1 Indien wij op enig moment gedurende de looptijd van een contract verzuimen erop aan te dringen dat u uw verplichtingen ingevolge het contract strikt nakomt of indien wij verzuimen een van de rechten of rechtsmiddelen waartoe wij ingevolge het contract zijn gerechtigd uit te oefenen, dan vormt dat geen afstandsverklaring van die rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dat u niet van de nakoming van deze verplichtingen.

 

13.2 Wanneer wij in een verzuimsituatie geen nakoming afdwingen, dan heeft dit geen gevolgen voor toekomstige verzuimsituaties.

 

13.3 Een door ons gedane afstandsverklaring van een of meerdere van deze voorwaarden is niet van kracht, tenzij deze verklaring uitdrukkelijk als afstandsverklaring is aangemerkt en schriftelijk aan u is gecommuniceerd. 

 

14. SCHEIDBAARHEID

Indien een rechter of bevoegde instantie beslist dat een bepaling in deze voorwaarden of een bepaling in een contract tot op zekere hoogte nietig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, wordt de betreffende voorwaarde uitsluitend tot zoverre van de overige voorwaarden gescheiden. De overige voorwaarden zullen voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.

 

15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden en ieder document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een contract.

 

16. RECHT OP WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

16.1 Wij hebben het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.

 

16.2 De beleidslijnen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de items bij ons bestelt zijn op u van toepassing, tenzij de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden door de wet of een overheidsinstantie verplicht wordt gesteld (in welk geval deze wijziging van toepassing zal zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst) of indien we u in kennis stellen van de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden voordat u de orderbevestiging ontvangt (in welk geval wij het recht hebben om aan te nemen dat u de wijziging van de voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen veertien dagen na ontvangst door u van de items in kennis stelt van het tegendeel).

 

17. RECHT EN RECHTSGEBIED

Contracten voor de aankoop van items via onze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze contracten of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze contracten of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden voorgelegd aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechter in Nederland.

 

18. KLARNA

In samenwerking met Klarna Bank AB bieden wij de betaalmethoden Directe bankoverschrijving of Betaal later aan. Om Klarna - Betaal later in 30 dagen te kiezen als uw betalingsoptie, moet u minimaal 18 jaar oud zijn bij het plaatsen van de bestelling, een Nederlandse bankrekening hebben en u moet uw Nederlands woonadres gebruiken bij het plaatsen van uw bestelling. Wanneer u voor Klarna - Directe bankoverschrijving of - Betaal later aan kiest als betaalmethode zal er 4 EUR aan administrievekosten in rekening worden gebracht. De administratiekosten zijn niet restitueerbaar en zullen niet worden gerestitueerd in verband met retouren.

 

18.1 Betaling met Klarna

Wanneer u Klarna - Betaal later in 30 dagen als uw betaalmethode kiest, zal Klarna de factuur naar uw e-mailadres sturen zodra uw bestelling is verzonden. U heeft 21 dagen de tijd om uw betaling af te ronden. In het geval van een laattijdige betaling of de betaling die niet is voltooid voordat de factuur verschuldigd is, kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

 

Klarna - Directe bankoverschrijving is een optie waarmee u met directe bankoverschrijving kunt betalen.

 

Klarna - Betalen binnen 30 dagen term voorwaarden

18.2 Retourzending en terugbetaling via Klarna

Als u voor Klarna - Directe bankoverschrijving hebt gekozen, kan verwachten dat het bedrag binnen 1-3 werkdagen zichtbaar is op uw account. Als u een terugbetaling ontvangt nadat u uw factuur met Klarna Pay Later heeft betaald, kan u verwachten dat het bedrag binnen 1-3 werkdagen zichtbaar is op uw account.

 

18.3 Voor de volledige voorwaarden voor Klarna, klik op de onderstaande links:

Klarna's algemene voorwaarden

 

Klarna's privacybeleid

 

Als u vragen hebt over uw Klarna-factuur, betalingen of restituties, neem dan hier contact op met Klarna's klantenservice: https://www.klarna.com/nl/klantenservice/.

 

19. FAIR USE POLICY

Wij streven ernaar onze klanten altijd de best mogelijke ervaring te bieden wanneer zij onze site bezoeken. Onze Fair Use Policy is een manier voor ons om geweldige aanbiedingen, gratis standaard verzending boven €100 en ruimte voor kortingscodes te blijven aanbieden door gedrag te beperken dat onze diensten uitbuit ten koste van onze andere klanten, onze partners en ons bedrijf.

 

Als onze systemen abnormaal gedrag detecteren of we een redelijk vermoeden hebben van misbruik, fraude of anderszins uitbuitend gebruik van op The Kandora Factory aangeboden diensten, kunnen we actie ondernemen om dergelijk gebruik te voorkomen. Onze acties kunnen weigering of annulering van bestellingen en schorsing of beëindiging van uw account bij The Kandora Factory omvatten.

 

Als uw account is geblokkeerd en u denkt dat wij een fout hebben gemaakt, neem dan contact op met onze klantenservice op thekandorafactory@outlook.com of gebruik een van de overige beschikbare contactmogelijkheden.

 

We identificeren abnormaal en verdacht gedrag door een aantal verschillende factoren met betrekking tot uw interacties met het The Kandora Factory platform, bijvoorbeeld bestelgeschiedenis, communicatie met The Kandora Factory vertegenwoordigers, retourpatronen, gebruik van het platform en meer. Als dergelijk gedrag wordt vastgesteld, behouden we ons het recht voor om tijdelijk of permanent te voorkomen dat u transacties aangaat en/of toegang tot uw The Kandora Factory-account op te schorten.

20. NIEUWSBRIEF

Door u te abonneren op de nieuwsbrief, geeft u V.O.F. The Kandora Factory toestemming om u per e-mail, sms en mms marketingmateriaal te sturen met betrekking tot producten die The Kandora Factory direct op de markt brengt en verkoopt, waaronder kleding, gebedskleden, accessoires, parfum, outdoorproducten, huishoudelijke producten, schoonheids-, huid- en haarverzorgingsproducten, aanbiedingen, solden, wedstrijden, evenementen en andere soortgelijke marketingactiviteiten. U geeft ook toestemming om dienstmeldingen te ontvangen over onderbroken bestelprocessen. Verzoeken worden alleen verzonden vanuit V.O.F. The Kandora Factory. U kunt zich steeds onderaan iedere nieuwsbrief-mail afmelden voor onze nieuwsbrief. 

In The Kandora Factory's privacybeleid kunt u lezen hoe The Kandora Factory omgaat met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

bottom of page